Документи за преузимање (Download)

Овде можете преузети потребна документа за учлањење у ММА Савез Србије, као и осталу пратећу документацију.

 

Grb MMASS


 

knjiga clanova MMA Saveza Srbije   Књига чланова ММА Савеза Србије


 knjiga clanova MMA Saveza Srbije  Приступница о удруживању у ММА Савез Србије


obrazac za registracije trenera MMA Saveza Srbije   Образац за регистрацију тренера ММА Савеза Србије


 

obrazac za registracije trenera MMA Saveza Srbije  Образац за регистрацију такмичара ММА Савеза Србије


 

obrazac za registracije sudija MMA Saveza Srbije   Образац за регистрацију судија ММА Савеза Србије


 

disciplinski pravilnik MMA Saveza Srbije   Дисциплински правилник ММА Савеза Србије


 

pravilnik o radu komisija MMA Saveza Srbije   Правилник о раду комисија ММА Савеза Србије


 

pravilnik o registraciji MMA Saveza Srbije   Правилник о регистрацији ММА Савеза Србије


 

pravilnik o strucnom radu MMA Saveza Srbije   Правилник о стручном раду ММА Савеза Србије


 

pravilnik sudijske organizacije MMA Saveza Srbije   Правилник судијске организације ММА Савеза Србије


 

sportski pravilnik organizacije MMA Saveza Srbije   Спортски правилник организације ММА Савеза Србије


 

Saglasnost roditelja za maloletna lica Сагласност родитеља за малолетна лица


 

Pravilnik za licenciranje MMA trenera Srbije Правилник за лиценцирање ММА тренера Србије


 

Formular za licenciranje MMA treneraФормулар за лиценцирање ММА тренера


 

Ugovor o angažovanju MMA treneraУговор о ангажовању ММА тренера


 

Ugovor o mentorskom radu sa MMA trenerom pripravnikomУговор о менторском раду са ММА тренером приправником

Ugovor o mentorskom radu sa MMA trenerom pripravnikomКопија статута спортског удружења

Ugovor o mentorskom radu sa MMA trenerom pripravnikomКопија решења о упису код надлежног органа (АПР)

 


© ММА САВЕЗ СРБИЈЕ
powered by: TeamLink