LICENCIRANJE MMA TRENERA SRBIJE 2019

Na osnovu Zakona o sportu i pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja licenciranje trenera MMASS u 2019. godini obaviće se 23.02.2019 u okviru INSTRUKTORSKOG SEMINARA koji će se održati na lokaciji Omladinskih brigada 31, Novi Beograd (sala MMAK „Secutor“), sa početkom u 12:00h.

Prijave slati do 22.02.2019 na E-mail adresu: mmasavezsrbije@gmail.com

U obavezi su svi klubovi, članovi MMASS da delegiraju najmanje jednog trenera – stručno lice koje će obavljati trenerski posao u MMA klubu. Trener u MMA sportu neposredno vodi treninge sportista, vodi sportiste na takmičenjima, planira i programira stručno-pedagoški rad u MMA sportu.

Pravo na licenciranje imaju samo treneri koji imaju adekvatno sportsko obrazovanje ili su osposobljeni za rad u sportu u skladu sa navedenim uslovima u Pravilniku MMASS. Minimalno sportsko obrazovanje je zvanje operativnog trenera u nekom borilačkom sportu.

Licence za trenere u MMA sportu izdaju se za period od 1 – 3 godine.

Za dobijanje trogodišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopiju diplome o završenom stečenom obrazovanju iz nekog borilačkog sporta.
  2. Potvrda Stručne komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu.
  3. Dokaz o uplati troškova na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence, u iznosu od 3.000 dinara.

Za dobijanje privremene godišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Potvrda o upisu visoke škole smer – borilački sport, ili potvrdu o upisu za stručno osposobljavanje iz područja borilačkih sportova (operativni trener borilačkog sporta),
  2. Potpisana izjava o mentorskom radu od strane mentora i priložena kopija diplome mentora,
  3. Potvrda Trenerske komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu.
  4. Dokaz o uplati troškova na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence, u iznosu od 3.000 dinara.

Klubovi koji nastupaju na takmičenjima u sistemu takmičenja MMASS moraju imati licenciranog trenera za tekuću godinu.

 

U Beogradu                                                         Predsednik trenerske komisije MMASS

Dana: 01.02.2019. god                                                              /Jovan Milićević /

© ММА САВЕЗ СРБИЈЕ
powered by: TeamLink