ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ММА ТРЕНЕРА СРБИЈЕ 2020.

На основу Закона о спорту и правилника о номенклатури спортских занимања и звања лиценцирање тренера ММАСС у 2020. години обавиће се 25.02.2020. у оквиру ИНСТРУКТОРСКОГ СЕМИНАРА који ће се одржати на локацији Булевар Деспота Стефана 115, Београд (сала „Цар Душан Силни“), са почетком у 12h.

https://www.google.rs/maps/@44.8191318,20.4882756,18z?hl=sr

Пријаве слати до 23.02.2020. на Е-маил адресу: mmasavezsrbije@gmail.com

 

У обавези су сви клубови, чланови ММАСС да делегирају најмање једног тренера – стручно лице које ће обављати тренерски посао у ММА клубу. Тренер у ММА спорту непосредно води тренинге спортиста, води спортисте на такмичењима, планира и програмира стручно-педагошки рад у ММА спорту.

Право на лиценцирање имају само тренери који имају адекватно спортско образовање или су оспособљени за рад у спорту у складу са наведеним условима у Правилнику ММАСС. Минимално спортско образовање је звање оперативног тренера у неком борилачком спорту.

Лиценце за тренере у ММА спорту издају се за период од 1 – 3 године.

 

За добијање трогодишње лиценце неопходно је приложити следећу документацију:

  • Фотокопију дипломе о завршеном стеченом образовању из неког борилачког спорта,
  • Потврда Стручне комисије ММАСС о присуствовању семинару за лиценцирање тренера у ММА спорту,
  • Доказ о уплати трошкова на жиро рачун ММАСС за издавање тренерске лиценце, у износу од 3.000 динара.

 

За добијање привремене годишње лиценце неопходно је приложити следећу документацију:

  • Потврда о упису високе школе смер – борилачки спорт, или потврду о упису за стручно оспособљавање из подручја борилачких спортова (оперативни тренер борилачког спорта),
  • Потписана изјава о менторском раду од стране ментора и приложена копија дипломе ментора,
  • Потврда Тренерске комисије ММАСС о присуствовању семинару за лиценцирање тренера у ММА спорту,
  • Доказ о уплати трошкова на жиро рачун ММАСС за издавање тренерске лиценце, у износу од 3.000 динара.

 

Клубови који наступају на такмичењима у систему такмичења ММАСС морају имати лиценцираног тренера за текућу годину.

 

У Београду                                                         Председник тренерске комисије ММАСС

Дана: 05.02.2020. год                                                              /Јован Милићевић /

© ММА САВЕЗ СРБИЈЕ
powered by: TeamLink