LICENCIRANJE MMA TRENERA SRBIJE

Na osnovu Zakona o sportu i pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, MMA Savet Srbiji je u obavezi da izvrši licenciranje MMA trenera u toku svake kalendarske godine.

Licenciranje MMA trenera u 2018. godini obaviće se 17.03.2018. godine u okviru INSTRUKTORSKOG SEMINARA, koji će se održati na lokaciji Salvadora Aljendea18i, Beograd (sala MMAK „Kaizen“), sa početkom od 9:00h. Svi klubovi, članovi MMASS, su u obavezi da delegiraju najmanje jednog trenera – stručno lice koje će obavljati trenerski posao u MMA klubu. Trener u MMA sportu neposredno vodi treninge sportista, vodi sportiste na takmičenjima, planira i programira stručno-pedagoški rad u MMA sportu.

Pravo na licenciranje imaju samo treneri koji imaju adekvatno sportsko obrazovanje ili su osposobljni za rad u sportu u skladu sa navedenim uslovima u Pravilniku MMASS. Minimalno sportsko obrazovanje je zvanje operativnog trenera u nekom borilačkom sportu.

Licence za trenere u MMA sportu izdaju se za period od 1 – 3 godine.

Za dobijanje trogodišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Fotokopiju diplome o završenom stečenom obrazovanju iz nekog borilačkog sporta.
  2. Potvrda Stručne komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu.
  3. Dokaz o uplati troškova (3.000 din) na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence.

Za dobijanje privremene godišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

  1. Potvrda o upisu visoke škole smer – borilački sport, ili potvrdu o upisu za stručno osposobljavanje iz područja borilačkih sportova (operativni trener borilačkog sporta),
  2. Potpisana izjava o mentorskom radu od strane mentora i priložena kopija diplome mentora,
  3. Potvrda Trenerske komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu.
  4. Dokaz o uplati troškova (3.000 din) na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence.

Klubovi koji nastupaju na takmičenjima u sistemu takmičenja MMASS moraju imati licenciranog trenera za tekuću godinu.

Odgovornost za rad trenera bez licence na sprovođenju trenažnog procesa, u klubovima članovima MMASS, snose lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje kluba i MMASS ne snosi nikakvu odgovornost po pitanju nadoknade u slučaju povreda sportista.

 

U Beogradu                                                         Predsednik takmičarske komisije MMASS

Dana: 22.02.2018. god                                                              /Jovan Milićević /

>>> Документ

© ММА САВЕЗ СРБИЈЕ
powered by: TeamLink