Najčešća pitanja u vezi trenerskog seminara

Ko može da prisustvuje seminaru?

– Seminar je organizovan isključivo za klubove-članove MMA Saveza Srbije. Svaki klub može da pošalje po dva svoja trenera/člana.

Da li se prisustvovanje seminaru plaća?
– Seminar je BESPLATAN. Svi klubovi koji su platili godišnju članarinu savezu, u iznosu od 6.000,00 dinara imaju pravo učešća. Ovo je prvi u nizu seminara koji će MMASS organizovati, sa idejom da se podigne nivo znanja svojih trenera, a samim tim i kvalitet MMA sporta u Srbiji.

 

Ko vodi seminar?

– Seminar vodi Mark Lajhner, glavni trener Kaizen MMA Akademije, neporažen do svog povlačenja 2008.godine. Mark je nosilac crnog pojasa u džudou, ljubičastog pojasa u BJJ, najbolji srpski MMA borac do 84 kg za 2008.godinu, šampion otvorenog prvenstva Srbije i Crne Gore u džudou do 90kg, vicešampion Srbije u rvanju slobodnim stilom do 96 kg, osvajač brojnih medalja u grapplingu, BJJ, Judo-u.

Vreme, mesto i koncept seminara?

– Seminar će se održati 17.03.2018.godine u Beogradu, ulica Salvadora Aljendea 18i, sa početkom u 9h. U prvom delu seminara (9h-11h) će se obradjivati udaranje i tranzicija u bacanje. Drugi deo seminara (13:30h-15:30h) će se odnositi na MMA parter.

 

Da li će svi treneri koji prisustvuju seminaru automatski biti licencirani?

– Pravo na licenciranje imaju samo treneri koji imaju adekvatno sportsko obrazovanje ili su osposobljeni za rad u sportu u skladu sa navedenim uslovima u Pravilniku MMASS. Minimalno sportsko obrazovanje je zvanje operativnog trenera u nekom borilačkom sportu.

 

Da li to znači da samo treneri koji imaju sportsko obrazovanje mogu učestvovati na seminaru?
– Ne. Na seminaru mogu prisustvovati do dva člana koje sportski klub delegira, bez obzira na sportsko obrazovanje, ali licencu mogu dobiti samo oni koji ispunjavaju uslove navedene u pitanju broj 3.

 

Šta je potrebno od dokumentacije za izdavanje sportske licence?
– Za dobijanje trogodišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

Fotokopiju diplome o završenom stečenom obrazovanju iz nekog borilačkog sporta.

Potvrda Stručne komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu.

Dokaz o uplati troškova (3.000 din) na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence.

Za dobijanje privremene godišnje licence neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

Potvrda o upisu visoke škole smer – borilački sport, ili potvrdu o upisu za stručno osposobljavanje iz područja borilačkih sportova (operativni trener borilačkog sporta),

Potpisana izjava o mentorskom radu od strane mentora i priložena kopija diplome mentora,

Potvrda Trenerske komisije MMASS o prisustvovanju seminaru za licenciranje trenera u MMA sportu.

Dokaz o uplati troškova (3.000 din) na žiro račun MMASS za izdavanje trenerske licence.

 

Dakle, izdavanje licence se dodatno plaća?

– Tačno. MMA Savez Srbije u sklopu godišnje članarine kojom se obezbedjuje funkcionisanje saveza (od članarine u WMMAA-World MMA Asociation, pa do ostalih troškova) obezbedjuje mogućnost prisustvovanja seminaru. To ne znači i obavezu delegata klubova da se licenciraju.

 

Zašto mi je potrebna licenca?

– Prema Zakonu o sportu iz 2016.godine (član 27, stav 2) sva stručna lica koja rade u oblasti sporta i rekreacije moraju imati dozvolu za rad izdatu od strane nacionalnog granskog saveza. Dakle, u slučaju kontrole Vašeg kluba od strane sportske inspekcije, ukoliko nemate minimalno diplomu operativnog trenera u MMA sportu, kao i licencu MMASS, podležete zakonskim konsekvencama.

Takodje, na takmičenjima pod MMASS u uglu borcu mora stojati bar jedan licencirani trener.
Sport kojim se bavimo ne isključuje povrede vežbača, a neispunjavanje zakonskih odredbi dodatno otežava položaj lica ovlašćenog za zastupanje kluba-trenera u slučaju eventualne tužbe.
Gen.Sek. MMASS Tunguz Petar

© ММА САВЕЗ СРБИЈЕ
powered by: TeamLink